Skal ta pasienttopp i 2019:

Sjukehuset låner ut seks ortopeder til Aleris

Om fastlegen henvister en pasient til ortopedisk avdeling i Ålesund kan det hende at epikrisen kommer fra privatklinikken Aleris.

Operasjonskapasitet: – Med denne ordningen opprettholder vi operasjonskapasiteten i 2019, men vi gjør operasjonene fysisk et annet sted – på Aleris, forklarer avdelingssjef Erland Hermansen ved ortopedisk avdeling.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I år skal seks sjukehusleger jobbe begge steder.