Spurte om egen habilitet

I planmøtet 22. januar møtte også Ragnhild Stette som vararepresentant. Hun er regnskapsfører for Hamre Transport AS og har aksjer i firmaet som fremmet dispensasjonssøknaden til planutvalget.

Skodje: Ragnhild Stette (Sp) sitter i Skodje kommunestyre og er vara til Planutvalget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Det stemmer at jeg er gift med entreprenør Ronny Tennfjord og har aksjer i selskapet som sto oppført som søker i sakspapirene for Hamre Transport AS. I tillegg er jeg regnskapsfører for Hamre Transport. Dette sa jeg fra om i møtet, men de andre medlemmene mente jeg ikke var inhabil.