Aspevågen sterkt forurensa av tjære fra tidligere Ålesund gassverk

Kan bli tjære-sugd

Ålesund kommune er pålagt ytterligere miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger for et ekstremt tjæreforurensa område i sjøen ved Ysteneset. Oppsuging av tjæra kan bli nødvendig.

YSTENESET: Ålesund kommune eide Ålesund gassverk da det ble lagt ned i 1969. I dag er det bare miljøgiftene igjen, og disse lekker ut i «matfatet vårt» i Aspevågen/Borgundfjorden. Det satses derfor stort på opprydding og muligens må tjæra suges opp fra sjøbunnen, før den planlagte tildekkingen. Her er det Audhild Bakken Rognstad i Norconsult AS som tar prøver i lensebrønner på Gassverktomta ved innfartsvegen på Ysteneset.  

Nyheter

I tillegg har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt Ålesund kommune pålegg om supplerende undersøkelser av tjæreforekomster sør for tidligere Ålesund gassverk, og østover innfartsvegen for å kartlegge omfanget.