Remme: Vil legge ned sengeposten ved Sjøholt DPS og i 2020 også Mork rehabiliteringssenter

Innstillinga fra den administrerende direktøren i Helse Møre og Romsdal om å legge ned ved Mork, bryter med tidligere utspill fra gruppa som jobba med organiseringa av rehabiliteringstilbudet i Helse Møre og Romsdal.

Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Her under styremøtet 24. januar.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Mandag kveld la Helse Møre og Romsdal ut ei av sakene som skal til behanding i styret i helseforetaket 27. mars. Saka omhandler blant anna rehabiliteringsprosjektet, sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, døgtilbudet ved Sjøholt DPS og outsourcing av renholdstjenesten i Molde og Kristiansund.

Vil legge ned sengeposten ved Sjøholt DPS

Og: Når det gjelder Sjøholt DPS innstiller administrerende direktør Espen Remme på nedlegging av døgnseksjonen: Sengene foreslås flytta til Vegsund DPS og til Utgreiing og behandling ved Ålesund sjukehus.

- Samtidig øker en beleggsprosenten ved Vegsund DPS. Dette er med på å kompensere for nedtak av senger. Vi styrker og det ambulante tilbudet, slik at flere pasienter kan få et tilbud i sin egen bolig, heter det.

Samla økonomisk effekt ved foreslått omstilling oppgis til 6,55 mill. kroner i 2020 og omlag 2 mill. kroner i 2019 med forventa omstilling fra 1. september.


– Situasjonen for helseforetaket har aldri vært tøffere, sier direktør Espen Remme

Det blir verre og verre for hver dag

Helse Møre og Romsdal nærmer seg en økonomisk avgrunn. Kassakreditten kan nå 800 millioner kroner. – For hver dag vi ikke gjør nok, forverres økonomien. Situasjonen har aldri vært tøffere, sier administrerende direktør Espen Remme.Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Gjorde analyse av risiko og sårbarheit ved å legge ned sengeposten på Sjøholt DPS

Alle dei 12 sengeplassane ved Sjøholt DPS kan vidareførast andre stader, ifølgje helseleiinga.Risiko- og sårbarhetsanalyse:

- Forsvarleg å legge ned sengepost på Sjøholt

Ekspertgruppe vil flytte fem døgnplassar til Vegsund og opprette inntil fire døgnplassar i Volda, samt styrke ambulent verksemd ved Sjøholt med inntil seks stillingar.

 

Sjøholt DPS: Onsdag blir det gjort risiko- og sårbarheitsanalyse av å legge ned

Kan spare sju årsverk på å legge ned døgnpost

Helse Møre og Romsdal kan spare sju årsverk ved å legge ned døgnposten ved Sjøholt DPS. Ingen veit om det blir dyrare for kommunane.

 

Vil legge ned Mork

Videre, når det gjelder Mork rehabiliteringssenter, innstiller direktøren på noe anna enn gruppa som jobba med organiseringa av rehabiliteringstilbudet i Helse Møre og Romsdal kom fram til. Remme vil legge ned også ved Mork.

- En starter prosessen i august 2019 – med endring seinest høsten 2020, heter det, etter først å ha gjort rede for at en tilrår å avslutte den spesialiserte rehabiliteringa ved Aure rehabiliteringssenter.

Det er innført selektiv ansettelsesstopp fra 1. mars 2019 for hvert omstillingsprosjekt som behandles i styremøtet 27. mars, og all utlysing og ansettelse skal vurderes mot overtallighet som mulig konsekvens av omstillinga.


- Vi jublar med èin fot i bakken

Tillitsvald Marte Husøy ved Mork senter er glad for dei gode nyheitene, men jublar med måte.

 

Annfrid var klar for fakkeltog

Dette var veldig gledeleg å høyre, seier Annfrid Fagerhol. Ho har hatt god hjelp av opptrening på Mork senter, og var klar for å gå i fakkeltog for senteret.- Gladmelding deluxe!

Ørsta-ordførar Stein Aam er letta og svært glad etter meldinga om at nedlegging av Mork no er lagt bort.

 

Styringsgruppa:

- Nedlegging av Mork ikkje mogleg

Å legge ned Mork senter i Volda er ikkje lenger eit alternativ for gruppa som jobbar med organiseringa av rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal.


- Ei krevende tid

Sunnmørsposten har mandag kveld ikke lykkes i å nå administrerende direktør Espen Remme, men i en kommentar i tilknytning til styresaka på hjemmesidene til helseforetaket, gir han uttrykk for at dette har vært ei krevende tid. Han sier videre at forslagene til vedtak utfordrer den opplevde tryggheten både internt i fortetaket og for befolkninga generelt.

- Balansegangen mellom faglig utvikling og økonomiske innstramminger kan synes vanskelig å kommunisere, der endring i tilbud ofte blir ensidig forklart som et resultat av dårlig økonomi. Dette er ikke tilfelle, men økonomien, slik den er i dag, gjør det krevende å utvikle foretaket videre. Da må vi gjøre tiltak, og omstillingsprosjektene som er valgt ut har sitt opphav i faglig utviklingsretning og føringer for utvikling av helsetjenestene, heter det.