Storkontroll i Rauma:

Rus, høy fart og dårlig sikring av last – sjekket 902 kjøretøy

Mandag avholdt politiet, i samarbeid med Statens vegvesen, storkontroll på E136 i Rauma. Til sammen ble 902 kjøretøy kontrollert.
Nyheter

Fokuset for kontrollen var på dokumenter, ruspåvirkning og sikring av last og personer. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt i en Twittermelding mandag kveld.

Av tungtransport ble 300 vogntog kontrollert. 30 endte opp med skriftlige påbud, hvorav kjøretøy fikk forbud mot å kjøre videre på grunn av for dårlig sikring av last eller tekniske forhold. En sjåfør ble anmeldt for brudd på reglene om kjøre- og hviletid.

Ruskjøring

Av personbilene som ble stoppet blir to menn anmeldt for kjøring i alkohol- og ruspåvirket tilstand. Politiet beslagla førerkortene. 20 personer fikk skriftlige påbud, 9 kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av tekniske mangler og fire fikk gebyr for manglende dokumenter.

139 km/t i 80-sone

Også UP deltok i storkontrollen, hvor de utførte fartskontroll gjennom Innfjordtunnelen. En person blir anmeldt etter at vedkommende ble målt til 139 km/t i 80-sonen.

Utover dette ble 19 bilførere bøtelagt, én person blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og én person fikk gebyr for ikke å ha brukt bilbelte.