– Sårbar økonomi i Ålesund

– Med slike budsjettoverskridelser blir økonomien i en i Ålesund veldig sårbar.

Bekymret: – Hvis vi ikke klarer å holde budsjettrammene blir vi veldig sårbare. Og vi er i en sårbar økonomisk situasjon for den nye kommunen, sa Øystein Tvedt (H).  

Nyheter

Det sa Øystein Tvedt (Høyre) da årsrapportene til kommunens virksomheter var oppe i formanskapet i går. Tvedt reagerer på at virksomhetene bruker mer enn de tildelte rammene. God skatteinngang reddet kommunen fra underskudd i fjor.