SNR-styreleder ble tilbudt 323.813 kr i måneden i tilsvarende stilling:

Holder lønn til prosjektdirektør og utbyggingssjef hemmelig

Sykehusbygg mener at lønn og reisekostnader for prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal og utbyggingssjef Helge Johan Hestad er forretningshemmeligheter. Da Johan Arnt Vatnan var prosjektdirektør for sjukehuset i Tønsberg, ble han tilbudt 323.800 kroner i måneden.

SNR-prosjektet koster over 4 milliarder. Sykehusbygg mener lønn til prosjektdirektør og utbyggingssjef er forretningshemmeligheter. Illustrasjon: SNR  

Nyheter

Det er Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR-prosjektet) det er snakk om.

Turbulent

2018 var et turbulent år for Sykehusbygg med interne stridigheter. Etter krass kritikk fra konsulentselskapet Metier OEC, gikk ledelsen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal av. Anbudskonkurransen har blitt avlyst, og prosjektet utsatt. 

Selskapet WSP Norge AS har nå fått oppdraget med å bistå i prosjektet, og gjennom en rammeavtale med Sykehusbygg har Knut Ragnar Heimdal fra WSP blitt ny prosjektdirektør. Han har dermed fått ansvaret for utbyggingsprosjektet til over fire milliarder.

Helge Johan Hestad har fått rollen som utbyggingssjef. Terje Bygland Nikolaisen har nylig blitt administrerende direktør i Sykehusbygg.

Sunnmørsposten har bedt om innsyn i kontrakter og avtaler rundt de nye helsetoppene i SNR-prosjektet.

– Forretningshemmelighet

Det har avisa fått, men Sykehusbygg har sladdet kostnadene, siden de mener det er forretningshemmeligheter.

Lønn i det offentlige er i utgangspunktet offentlige opplysninger, og Sunnmørsposten kommer til å klage på hemmeligholdet rundt lønn.

Spesialrådgiver Lillian Slåtsve er kontraktsansvarlig for Sykehusbygg.

– Hvorfor mener dere lønna til prosjektdirektør og utbyggingssjef er «forretningshemmeligheter»?

– Det er ikke lønn vi betaler ut. Lønn får disse utbetalt fra sin arbeidsgiver. Sykehusbygg er ikke arbeidsgiver. Prisene inngår i vår rammeavtale, det er en månedskostnad som vi betaler til WSP for prosjektdirektør og utbyggingssjef. Dette er ansett som forretningshemmligheter. Firmaet er ute i markedet og konkurrerer i tilsvarende konkurranser, svarer rådgiver Slåtsve.

– Hvilke andre ting enn lønn inngår i månedsprisen?

– I konkurransegrunnlaget er det definert hva som inngår i månedsprisen, det er alle kostnader inkludert kostnader for reisetid.

– Hvilke kostnader er det snakk om da?

– Kostnader for å utføre oppdraget.

– Er ikke det lønn da?

– Vi betaler ikke ut lønn. Vi har inngått en rammeavtale med et firma, og det er de som betaler ut lønn.

– Beløpet dere betaler til firmaet: Hvilke andre kostnadsfaktorer enn lønn er det?

– Hvilke kostnader det dekker utover lønn vet kanskje firmaet vi har avtale med. Det kan være kostnader de har med sine arbeidstakere. Sosiale kostnader, sjukelønnskostnader. Vi vet ikke hva de har lagt inn i beløpet. Vi betaler et beløp for å leie bistanden per måned.

– Dere vet vel hva dere betaler for?

– Vi har fått pris for personene som skal jobbe for oss, og den månedsprisen koster den summen vi har fått tilbudt. Vi betaler firmaet for å leie ut personene til oss for summen. For oss vil det si det det koster oss å ha prosjektdirektør og utbyggingssjef i stedet for å betale lønn.

– Hvilke andre kostnadsfaktorer er det utenom lønn?

– Det er kostnadene Sykehusbygg har. Det er kostnader prosjektet vil ha i tillegg til evt. reise- og oppholdskostnader, ellers ser jeg ikke andre kostnader.

– Det er altså kun reisekostnad som er i tillegg til lønn, som dere har som kostnader i denne rammeavtalen?

– Ja, jeg kan ikke se andre kostnader.

– Hvorfor har ikke Sykehusbygg kompetanse internt til slike stillinger, er det ikke bygging av sjukehus dere driver med?

– Det kan ikke jeg svare på. Der må du spørre adm. dir. Terje Nikolaisen.

– Føler Sykehusbygg seg trygge på at dere kan holde opplysningene i disse stillingene hemmelig som «forretningshemmeligheter»?

– Dette er en vurdering på hva som skal unntas offentligheten. Slike vurderinger tas jevnlig når spørsmål om innsyn kommer. At vi anser dette som forretningshemmeligheter nå betyr ikke at det er det for evig og alltid.

Fikk over 300.000 i måneden

Dagens SNR-leder for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, var prosjektdirektør for sjukehuset i Tønsberg i 2015.

Der ble han tilbudt 323.813 kroner eks. mva. i måneden av direktør Stein Kinserdal, som har signert avtalen Sunnmørsposten har tilgang til.

«Ved behov benyttes tilbudt Dagsrate NOK 14 719 eks mva. Reise og opphold ihht Statens satser», heter det.

Vi har også tilgang til kostnad for andre konsulenter i prosjektet.

Sunnmørsposten avslørte i 2017 at det ble brukt 38,6 millioner på bonusordninger unntatt offentlighet i Helsebygg som hadde ansvaret for byggingen av St. Olavs.

Vatnan var der adm. dir. fra 2002 til 2010. I perioden fikk han over 2,5 mill. i bonuser, i tillegg til millionlønn.

Slåtsve og Sykehusbygg har ingen formening om at Sunnmørsposten har fått tilgang til tilsvarende avtale for Johan Arnt Vatnan da han var prosjektdirektør ved sjukehuset i Tønsberg.

Som styreleder i SNR-prosjektet får Vatnan i dag 120.000 kr i året, ifølge adm. dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.

– Mener Sykehusbygg at dere tolker offentlighetsloven likt med andre offentlige instanser?

– Dette er nært opp til gjennomføringen av konkurransen. Vi har vurdert dette til å være taushetsbelagte opplysninger, svarer rådgiver Slåtsve.