Ber Skodje kommune oppheve vedtak:

Rådmann: – Leiaren i planutvalet var inhabil

Rådmannen i Skodje kommune ber det faste planutvalet om å oppheve vedtaket dei gjorde 22. januar.

Stridens kjerne: Hamre Transport AS har ikkje gjort noko ulovleg, men jussekspert Jan Fridthjof Bernt meiner leiar i planutvalget burde erklært seg inhabil da utvalget behandla søknaden om dispensasjon for bruk av tomta på to mål som firmaet har kjøpt på Svorta i Skodje.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Årsaka er at rådmannen meiner leiaren av Planutvalet var inhabil da utvalget godkjende ein dispensasjonssøknad frå LNF-føremålet for Hamre Transport AS på Svorta.