Helelektrisk ferjedrift over Sulafjorden:

Siste ferje levert til Fjord1

Den tredje og siste batteriferja som skal brukes på sambandet Hareid-Sulesund ble tirsdag overlevert fra Havyard til Fjord1.

  Foto: Havyard

Nyheter

Det melder Havyard i en pressemelding. Ferjene skal etter planen driftes helelektrisk i løpet av sommeren, og skal frem til dette gå på backupløsning, altså biodiesel.


Ved nyttår kom BF «Hadarøy». For vel ei uke siden var BF «Suløy» på plass, og om fire uker settes BF «Giskøy» inn på strekninga Hareid–Sulesund:

Helelektrisk ferjedrift over Sulafjorden

Ny-ferja over Sulafjorden kan ta 120 biler med en effekt tilsvarende 8–9 middels elbiler. På 23 minutter. Med null utslipp.

 

Med batteridrift på de nye ferjene på sambandet skal CO2-utslippene etter planen være rundt 90 prosent mindre enn dersom ferjene hadde gått på tradisjonelt drivstoff. Det skriver Havyard i meldingen. Totalt skal dette utgjøre en innsparing på nesten 8. 000 tonn CO2 per år.

I vår ble det inngått enn «Sjøfartens Parisavtale» i IMO (FNs organisasjon for sjøfart)) som legger opp til en halvering av de totale klimagassutslippene fra sjøfart innen 2050.

– Dette legger føringer både for styresmakter, kundene våre og for oss, men både disse ferjene og arbeidet vi har gjort og skal gjøre med Kystruten, viser at vi kan innfri kravene med god margin – som nå der ferjene kutter utslippene med nitti prosent, heter det i meldingen.