Bispedømmet bruker 800.000 kroner:

Studiereiser til England og Egypt

Rundt 90 ansatte, de fleste prester, samt ansatte i administrative stillinger ved bispekontoret i Molde, får tilbudet.

PILGRIMSTUR: Sogneprest Sindre Stabell Kulø skal lede turen til England med utgangspunkt i Newcastleområdet, som er vennskapsbispedømmet til Møre, der de ender opp på øya Lindisfarne. 

Nyheter

I 2019 får de dekket 10.000 kroner hver, om de melder seg på studiereise til England eller Egypt.