Havnefogden foreslår å utnytte resten av regionen:

Vil ta imot cruiseskip i Giske og Sula

Det er ikke plass til alle cruiseskipene som vil legge til kai i Ålesund. Da bør de få anløpe havner i Giske, Sula eller Haram i stedet, mener havnefogden.

Fullt i Ålesund: Over 20 cruiseskip som har bedt om å få anløpe Ålesund i år har blitt avvist, grunnet manglende kapasitet. Bildet viser noen av de heldige fra en tidligere sesong: Saga Sapphire nærmest, Aurora bak og Rotterdam til høyre.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Forslaget kom havnefogd Ole Christian Fiskaa med i sin kronikk i Sunnmørsposten på smp.no i helga, med bakgrunn i at ÅRH – Ålesundregionens havnevesen, ikke har kapasitet til å ta imot alt som vil komme cruisevegen.