Ålesunder dømt for fyllekjøring

En mann i 20-åra er dømt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
Nyheter

Siktede ga en uforbeholden tilståelse i retten. Saka ble avgjort som tilståelsesdom.