Leikeplassene i Ålesund har 182 avvik - skal bruke over 2 millioner på renoveringsprosjekt i Byparken

Kommunale leikeplasser har sikkerhetsavvik. Politikerne i Ålesund har fått på bordet en rapport som forteller om 182 avvik ved 20 leikeplasser.
Nyheter

Tallene kommer fram i rapporten «Folkehelsen i Ålesund – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2019». Under et punkt om utfordringer står det: «Mange kommunale leikeplasser har sikkerhetsavvik. Totalt 182 avvik ved 20 leikeplasser».