Køyrde dårleg – fråteken førarkortet

Ein mann i 30-åra er fråteken førarkortet på grunn av måten han køyrde bil på.
Nyheter

Politiet har teke førarkortet frå ein mann i 30-åra «etter en helhetsvurdering av førerens kjøreferdigheter».