Formannskapet i Vestnes har gått inn for nytt takstsystem

Nedbetalingstida på Tresfjordbrua aukar

Det nye systemet vil gi lågare pris per passering for dei som ikkje har full rabattordning i dag.

Bompengar: Formannskapet i Vestnes har gått inn for eit nytt takst- og rabattsystem for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Mellom anna får Elbilar halde fram med å passere gratis, og det vert eit tar på 40 passeringar per månad for personbilar. Etter passering nummer 40 vil det vere gratis. Foto: Staale Wattø sw@smp.no 

Nyheter

Formannskapet i Vestnes har vedteke omlegging av takst- og rabattstrukturen for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Saka skal òg opp for kommunestyret i Vestnes.