«Om et forsideoppslag i Sunnmørsposten»

Eimar Hagen lurer på hvorfor Sunnmørsposten setter Sylvi Listhaugs politiske utspill på førstesida.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fremskrittspartiet er på en nedadgående kurve på de politiske meningsmålingene. I den sammenheng er det nærmest en naturlov at strategene i Frp kommer sammen for å lade de verbale kanonene, og der adressaten er oss arme velgere, herunder også inkludert det Listhaug-definerte «hylekoret».

Når det gjelder samme Listhaug, så er hun og ivrige Jon Helgheim f.t. meget aktive med å profilere seg i media, dette i et forsøk på å få partiet oppover på meningsmålingene igjen.

I den forbindelse er det grunn til å notere seg følgende:

Sunnmørspostens redaksjon finner 20. mars det opportunt å bruke det meste av forsiden på Listhaug i full portrettstørrelse med medfølgende tekst: «Vil fjerne helselederne». Dette relatert til lederne i Helse Møre og Romsdal, som har hatt fire år på seg til å få kontroll på økonomien i foretaket, men i stedet endt opp med et samlet underskudd på 800 millioner.

Isolert sett har Listhaug et poeng, noe også Sunnmørspostens leder dagen etter framhever. Likevel, Listhaugs oppskrift med å sparke hele styret i Helse Møre og Romsdal øyeblikkelig ville knapt løse noe problem hverken på kort eller lang sikt. Dette vet også Listhaug.

Det er ikke lenger siden enn ved juletider i fjor at samme Listhaug uttalte at problemet var at Helse Møre og Romsdal fikk for lite penger, og at foretakene i Trøndelag fikk for mye. Nærmest over natten mener nå plutselig Listhaug at det er penger nok, og at hovedproblemet er en udugelig ledelse, og at den bør skiftes ut øyeblikkelig.

Nå vet hverken vi som er menige medlemmer i det Listhaug-definerte «hylekoret» eller redaksjonen i Sunnmørsposten hva som har fått Listhaug til verbalt å dreie 180 grader rundt, men vi kan jo gjøre oss våre tanker.

Det som imidlertid hadde vært interessant å vite, var om hvordan forsideoppslaget i Sunnmørsposten 20. mars ble legemliggjort. Var det Listhaug som kontaktet avisen, eller var det redaksjonen i avisen som tok kontakt for å få en forside som kunne øke opplaget en smule?

I alle fall, det var i alle fortjenestesfullt at Sunnmørsposten skrev en kommentar til dette forsideoppslaget dagen etter, og her kom med motforestillinger. Dette sagt i visshet om at enhver partipolitiker i større eller mindre grad er en opportunist. Dette gjelder ikke minst også Sylvi Listhaug.