Nå vil havnefogden i Ålesund ha landstrøm til cruiseskip

Ålesund kan få landstrøm til cruiseskip ved hjelp av et nytt selskap fra Bergen.

Har en intensjon: «Tilbudet om landsstrøm skal bidra til at havnen i Ålesund fremdeles blir en attraktiv cruisehavn og at miljøet i Ålesund bedres, samtidig som investering i landstrømanlegget gir en akseptabel avkastning». Dette er ett av de nedfelte formålene i intensjonsavtalen mellom havnevesenet og Plug AS.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesundregionens havnestyre (ÅRH) skal ha møte 1. april, og spørsmålet skal opp.