Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag

Politiet, Sjøfartsdirektoratet og havarikommisjonen skal mandag om bord på cruiseskipet Viking Sky for å finne ut hvorfor skipet ble rammet av motorstans.

Cruiseskipet Viking Sky ankommer Molde etter problemene som oppsto over Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag. 

Nyheter

Driftsselskapet Wilhelmsen, som har ansvar for 71 av mannskapene på cruiseskipet, sier til Bergens Tidende at både politiet og Sjøfartsdirektoratet har bedt om å komme om bord.

Politiet i Møre og Romsdal meldte mandag formiddag at de oppretter undersøkelsessak etter motorhavariet på cruiseskipet.

– Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

I tillegg til denne saken, har også politidistriktet opprettet undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet som lasteskipet Hagland Captain fikk i Hustadvika samme ettermiddag.

Skovly understreker at politiet samarbeider med andre norske myndighetsorganer som gjør undersøkelser i forbindelse med disse to motorhavariene..

Se redningsmannens dramatiske video

Redningsmannen filmet aksjonen fra Viking Sky med hjelmkamera.


Dialog

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen med cruiseskipet Viking Sky. Tilstanden betegnes som alvorlig for en av disse.

Så langt har ikke politiet vært i kontakt med verken rederiet, driftsselskapet, mannskapet, passasjerene eller losene i etterforskningsøyemed.

– Vi har vært i dialog med Havarikommisjonen, og satt beslutningen på vent, sier jourhavende jurist Yngve Skovli hos Felles Strafferettsinntak i Møre og Romsdal politidistrikt.

Gjensynsgleden var stor etter dramatikken på Hustadvika

Cruisepassasjerer: – Det var nervepirrende

Jamie og Matt Burgasser fra Ohio ble igjen på skipet da familien ble evakuert med helikopter fra «Viking Sky». Gjensynsgleden var derfor stor da de fikk se dem igjen i Molde.VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans

Det er tre hovedteorier om hvordan alle de fire motorene i Sky Viking kunne stanse helt opp, ifølge VG.

 

Hendelsesforløp

Statens havarikommisjon for transport sier til VG at også de ønsker å granske hendelsen.

– Bakgrunnen for at vi har valgt å undersøke denne saken er med utgangspunkt i sjøloven. Vi ser at det var en høy risiko for passasjerene om bord og fartøyet, sier avdelingsdirektør Dag Liseth.

– Vi må hente inn informasjon fra vitner, besetning, elektroniske spor, og prøve å etablere et hendelsesforløp. Da kan vi se på hva vi bør undersøke videre, sier han.

Bakgrunn:

«Eigentleg er det ei gåte kvifor det store cruiseskipet rota seg inn i dette farvatnet når meldingane var full storm»

Knut A. Høyvik frå Tjørvåg er tidlegare fiskar, lineskipper og leiar av Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag. Denne artikkelen har han laga på oppfordring frå Sunnmørsposten.


Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, fikk store motorproblemer, og det var dårlig vær i området. På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte. Video fra passasjerer om bord viser stor dramatikk, kraftige bølger, løse møbler og takplater.

Amerikansk havarikommisjon er koblet på

– Sjøloven sier i utgangspunktet at vi først skal gjøre undersøkelser dersom et fartøy har gått ned eller der mennesker omkommer, men terskelen er lavere når det dreier seg om passasjerskip. Den høye risikoen skip, passasjerer og mannskap var utsatt for gjorde at vi besluttet å starte undersøkelser, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonen til Bergens Tidende.

Liseth sier at den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) har meldt seg for å være med på undersøkelsene.

– Det var et stort antall amerikanere om bord. Det er slik at berørte land har anledning til å delta i arbeidet når man har hatt folk om bord i fartøyet som er utsatt for en ulykke, sier han.

Cruiseskipet hadde passasjerer fra mange land, og flere stater kan komme til å melde inn interesse for å delta i arbeidet.

– Vi drar til Molde med tre personer i dag. Vi skal samle sammen alt som finnes av elektronisk informasjon fra skipet. På broen finnes en voyage data recorder (VDR) som vil gi oss innblikk i hva som skjedde der, sier avdelingsdirektøren.

Kommisjonen vil også gjennomgå annen lydinformasjon fra skipet, blant annet fra motorrommet.

– Her er det fore eksempel en hel del alarmer og logger som skal gjennomgås. Vi vil samarbeide med politiet om undersøkelsene. For vår del blir dette standard gjennomgang etterfulgt av full rapport om hendelsen, sier avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth.

(©NTB)

(©NTB)