Fylkesmannen gir grønt lys – Ålesund ut av Robek

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kontrollert årsbudsjettet og låneopptaket for Ålesund kommune i 2019.
Nyheter

Og gir grønt lys for at Ålesund vil bli meldt ut av Robek så snart rekneskapen for 2018 er revidert og vedteken i bystyret.