Mer masseuttak fra Bingsa – mot sør

Asplan Viak AS har på vegne av Veidekke Industri AS søkt utvidelse av masseuttaket i Bingsa.

Bingsa Masseuttaket i Bingsa kan få økt levetid på 13 år. Bildet er tatt fra Ellingsøya.  Foto: John H. Fylling/Ålesund kommune

Nyheter

Utvidelsen gjelder et område mot sør, samt at det søkes om å endre pallestrukturen fra eksisterende 10 x 10 meter til 15 x 15 meter.