Budsjettkontrollen: Sprekker på skole

Styrer mot underskudd på over 50 mill.

Ålesund ligger an til et merforbruk på 53,9 mill.

Må gjøre grep: Rådmann Liv Stette må gjøre grep for å få økonomien til å gå i balanse i Ålesund i 2019.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I budsjettkontrollen 28. februar rapporterer kommunens virksomheter om et underskudd på 53,9 millioner kroner.