Takster og tilbud lider under teknologiskifte

Møre og Romsdal har et for godt ferjetilbud i forhold til den nye nasjonale standarden.

Ferjekonferanse: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener fylkene får greie seg med de kronene de får fra staten. Det betyr økte billettpriser og trolig reduserte tilbud i ferjetrafikken. 

Nyheter

Dermed får fylket ikke dekt ekstrakostnader ved teknologifornyelse.