Moderne ferjer gir nye utfordringer:

– Behov for ny utdanning for ferjemannskap

– Det har vært en stor utvikling i tekniske løsninger i ferjedrift. Det vil kreve en helt ny utdanning av sjøfolk.

Salongsamtale: Det ble mye snakk om teknologi, samordning av kontrakter og økonomi under salongsamtalen under ferjekonferansen. Fra venstre, Kristin Sørheim, leder samferdselsutvalget Møre og Romsdal, Torbjørn Havnerås, Sjøfartsdirektoratet og Terje Moe Gustavsen (Vegdirektør). 

Nyheter

Det mener Torkild Torkildsen i NHO Sjøfart. Han er også administrerende direktør i rederiet Torghatten Nord.