Teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot

Varslar rettssak mot Ørsta kommune

Kommunen og Sundgot er usamde om han har sagt opp eller ikkje.

Permisjon: Rolf Magnus Sundgot (arkivbilde) meiner han har rett til å kome tilbake i stillinga som teknisk sjef. Ørsta kommune meiner derimot at han har sagt opp stillinga si fordi han har teke ut Avtalefesta pensjon. Arkiv FOTO: JANNE-MARIT M. FALCH 

Nyheter

(Møre-Nytt) Fagforeininga Tekna førebur, på vegner av Rolf Magnus Sundgot, rettssak mot Ørsta kommune. Kommunen legg til grunn at Sundgot har sagt opp den kommunale stillinga si fordi han har teke ut avtalefesta pensjon.