Ser for seg jernstige fra Byparken til Fjellstua:

Vil ha via ferrata til Fjellstua

– Ideen til å skape en naturopplevelse tilknytta Aksla har vært med meg i flere år.

Klatre til topps? Selskapet Opplev Ålesund har søkt om etablering av en via ferrata med start i byparken. Klatrestien med jernwire skal så følge fjellet oppover. Omtrent 2/5 opp i veggen dreier den noe mot øst, før den igjen følger fjellet mer loddrett og ender opp ca. 10 meter før trappen slutter ved Fjellstua. Inngrepet vil kreve at vegetasjon og furuskog ryddes i området der stien skal gå.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sier Eirik Vaage. Nå vil han gjøre noe med ideen, og via det nyetablerte selskapet Opplev Ålesund har han søkt Ålesund kommune om å få etablere en via ferrata, en såkalt jernsti, fra byparken og opp fjellsida til Fjellstua.