GRAFIKK: Dette er alternativa som utredes

Vegvesenet om E39 Breivika-Vegsund: Traseen blir vedtatt i 2020

– Dette er et stort prosjekt med mange berørte parter. Det gjelder begge alternativa, sier prosjektleder for E39 Vegsund-Breivika, Jøran M. Eilertsen.
Nyheter

– Vi er gang med utredning av de to alternativa som bystyret har vedtatt at vi skal utrede. Det eine er en lang tunnel delvis under Lillevatnet, fra Breivika -Blindheim. Det andre er en utvidelse av dagens trasé, sier prosjektleder Jøran M. Eilertsen i Statens vegvesen.