Fagskolen i Ålesund:

Maskinistutdannelsen ennå ikke forberedt på det grønne skiftet

Maskinistutdanninga henger ikke med i den teknologiske utviklinga. Nye læreplaner kommer først i 2020.

MASKINISTUTDANNELSE: 1.-årsstudenter ved fagskolen i Ålesund synes yrket de velger er spennende, men den henger foreløpig ikke helt med den teknologiske utviklinga. Både Malin Nygård (t.v.) og Ragnvald Øiehaug (t.h.) regner med at de får de erfaringene de trenger når de kommer ut i jobb. Nye fagplaner er også på veg.  Foto: Johan Behrentz

Det er en utfordring å være klar for «det grønne skiftet»

Alf Furland
Nyheter

– Det hadde vært greit å lære mer om batteriframdrift og gass. Her lærer vi det grunnleggende fra damp til diesel. Vi regner med å måtte kurses i nye systemer når vi kommer ut i arbeidslivet, sier Malin Nygård fra Langva og Ragnvald Øiehaug fra Harøya. Begge går første året på maskinistutdanninga ved fagskolen i Ålesund.