Ber om egen vaktmester på Aspøya

Etter stadige bekymringsmeldinger bes ÅKE vurdere egen vaktmester til Aspøya.

ASPØY: ÅKE bes vurdere hvordan kommunale boliger blir vedlikeholdt og ivaretatt, og foreslår at Aspøy får egen vaktmester siden det er mange kommunale boliger her. ILLUSTRASJON: STAALE WATTØ 

Nyheter

Bydelsutvalget har bedt Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) vurdere om Aspøya bør få egen vaktmester, med henblikk på hvordan kommunale boliger blir vedlikeholdt og ivaretatt, sett i lys av at det er mange kommunale boliger på Aspøya.