Åse skole setter i gang konkurranse for å få ned biltrafikken om morgenen:

– Nå skal vi bruke beina

Klar, ferdig, gå! Elevene på Åse skole skal konkurrere om hvem som er best til å bruke beina.

Skal konkurrere: Elevrådet på Åse skole gleder seg til å konkurrere om hvilken klasse som er best til å bruke beina til skolen. Fra venstre Tobias, Ruben Elia, Magnus, Jens, June, Pil, Maria, Aune, Sara, Sofie, FAU-leder Kristine Devold, Sofie og Elise. Vi har forståelse for at foreldre av og til må kjøre barna til skolen. Men hvis vi med denne kampanjen greier å få færre biler om morgenen og om ettermiddagen, så har vi greid å bidra til mindre biltrafikk og bedre trafikksikkerhet rundt skolen. FAU leder Kristine Devold. 

Mange biler, uoversiktlig trafikkbilde og elever på veg til skolen er ingen bra kombinasjon

Kristine Devold
Nyheter

– Mange elever går og sykler på skolen, men nå håper vi at enda flere kan gjøre det, sier Kristine Devold som er FAU-leder på skolen.