Åpent møte i Ålesund kommune:

Finnes ikke penger til krumspring med Brosundtunnelen

Det er mye som kunne ha vært kjekt å ha. Også når man skal bygge Brosundtunnelen.

Orienterte: Tom Rian er planlegger i Ålesund kommune og orienterte torsdag om planprosessen for Brosundtunnelen.   Foto: Nils Harald Ånstad

Det er selvsagt mulig å bygge både kulvert og en tunnel som går helt til Hessa, men det er ikke økonomisk gjennomførbart.

Tom Rian
Nyheter

Torsdag inviterte Ålesund kommune til et åpent møte der folk skulle få ei orientering om tunnelplanene så langt.