Selskap kan få «utviklingstillatelser» dersom de kan utvikle nye mer bærekraftige oppdrettsanlegg, men hva kan patenteres?

Herøy-selskap ligger i patentstrid

Hauge Aqua mener Marad Norway AS, fra Herøy, sin merdpantent er ugyldig.

Lukkede anlegg: Nasjonal politikk er at oppdrettsnæringa skal fortsette å vokse, med den betingelse at veksten må være bærekraftig. Marad Norway AS (illustrasjon til venstre) og Hauge Aqua AS (illustrasjon til høyre) – og vi kan legge til Cermaqs «Aquadome» – er forsøk på lukkede anlegg. 

Nyheter

Akvakulturselskapet Hauge Aqua AS reagerer på en patent Marad Norway AS fra Herøy har fått innvilga hos Patentstyret (nasjonal myndighet på feltet).