Øving:

Røyk vil stenge tunnel

Illustrasjonsfoto frå lignande øving i Nishammartunnelen i Sogn og Fjordane.  Foto: SILJE DREVDAL / svv

Nyheter

– Fv. 650 mellom Liabygda i Stranda kommune og Linge i Norddal kommune blir stengd tysdag 23. april frå kl. 20.00 til 22.00 fordi Statens vegvesen og naudetatane skal øve på tunnelbrann. Publikum vil kunne sjå røyk i området og frå begge sider av tunnelane på strekninga under øvinga, heiter det i ei pressemelding.