Kirkevalget 2019:

Fortsatt et stykke igjen til kirke-demokrati

Spørsmålet om vielse av homofile ga rekordhøy deltakelse ved kirkevalgene i 2015.

Kirkevalg: I Møre bispedømme var valgdeltakelsen i 2015 nest høyest i landet, med 17,2 prosent. Det gjenstår å se om det er saker som engasjerer kirkevelgerne ved høstens kirkevalg, som homofilidebatten gjorde sist. De fleste menighetene holder valg på samme tid og sted som kommunevalget.   Foto: illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Mange steder er det vanskelig å få nok kandidater og ikke et reelt valg

Pål Ketil Botvar
Nyheter

I 2017 vedtok Kirkemøtet å ønske likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.