Kirkevalget 2019:

Innflytter stilte opp for kirka

Som innflytter ble kirka en inngangsport til lokalmiljøet.

Har tatt sin tørn: Anne-Beate Lislegaard Giske, opprinnelig fra Østfold, har i mange år stilt opp til innsats for menighetsrådet i Volsdalen. For henne ble det å engasjere seg i kirka en god måte å bli kjent med nærmiljøet på. Nå takker hun av, og oppfordrer nye krefter til å melde seg til tjeneste for nærkirka si.   Foto: Marius Simensen

Vi jobber lenge med vanskelige saker og tar ingen forhastede avgjørelser

Anne-Beate Lislegaard Giske
Nyheter

I september skal tusenvis av medlemmer til menighetsrådene velges. 30. april er siste frist for å stille seg på valgliste. Sunnmørsposten har snakket med noen av de lokale ildsjelene for Den norske kirke i Ålesund. Hvorfor bør man engasjere seg i det lokale menighetsrådet?