Leder

«De som går til skolen, tar steg mot bedre helse»

Skoleveg: Trygg skoleveg er en forutsetning for å få flere skolebarn til å gå til og fra skolen, men like viktig er det at vi tar tak i det holdningsskapende arbeidet. Foto: NTB Scanpix  Foto: Jan Haas

Belønning er alltid bedre til å skape gode vaner enn sinte pekefingre

Nyheter

Hvert fjerde skolebarn blir kjørt til og fra skolen. Mange har en god grunn til å bli kjørt, men flere bør ta beina fatt. Det vil gi både en god helsegevinst og tryggere skoleveg, og vi ville blitt spart for mange hundre tusen kjørte kilometer daglig.

Det finnes altså nesten bare gode grunner til å droppe disse bilturene, men likevel fortsetter vi. Og når mange kjører sine barn, blir de kaotiske trafikkforholdene ved skolene rundt skolestart enda en god grunn til å bruke bil. Sjøl om skolevegen er trygg, blir dette et farlig område.

Noen må bokstavelig talt gå foran for å bedre situasjonen. Det forsøker Åse skole i Ålesund nå å gjøre. En konkurranse skal få flere av de 350 elevene, som nesten alle bor i gang-avstand til skolen, til å bruke muskelkraft på skolevegen. Flere skoler burde følge dette eksempelet.

Visst er det fristende å bruke bil. Det handler både om å få en travel barnefamilies hverdag til å gå i hop og om trafikksikkerhet – i tillegg til bekvemmelighetshensyn. Men samtidig er det altså dårlig både for helse, trafikksikkerhet og klima.

Fysisk aktivitet er viktig for barns helse. Det er avgjørende for utvikling av motoriske ferdigheter og muskelstyrke, og det forebygger overvekt og helseplager. Derfor er det anbefalt at barn bør være i fysisk aktivitet i minst en time daglig.Ni av ti småskolebarn kommer greit i mål med dette, både ved leik og organiserte aktiviteter i skole eller fritid.

Likevel er det ingen grunn til å droppe gratis-trimmen som skolevegen gir. Fysisk aktivitet utover denne ene timen gir bare ytterligere helsegevinster, gevinster som kan gi positive følger livet ut. Statistikken viser også at fysisk aktive småskolebarn altfor fort blir stillesittende 15-åringer.

Aller mest handler dette om holdninger. Konkurranser som den Åse skole nå gjennomfører, kan bidra til å endre disse. Belønning er alltid bedre til å skape gode vaner enn sinte pekefingre, og det er all grunn til å dyrke de gode vanene.

Men holdninger og vaner er ikke alt. Det trengs også tilrettelegging. Både skoler, skoleeiere og vegmyndighetene må ta sin del av ansvaret om vi skal få enda flere til å gå eller sykle til skolen – for ikke å snakke om til og fra fotballtreninga.