Slik blir Helse Møre og Romsdal tappa for pengar:

– Alle taper på boikott

Mange i fylket reiser til St. Olavs hospital sjølv om dei kunne fått behandling i Møre og Romsdal.

Omvisning: Ei omvisning på Ålesund sjukehus står på programmet når Helse Midt-Norge i dag har styremøte i Ålesund.  Foto: Staale Wattø/Arkiv

Nyheter

– 16 prosent av pasientstraumen i fylket gjekk til St. Olavs hospital i fjor. Anslagsvis 10-12 prosent reiste til St. Olavs hospital for å få behandlingar som ligg til universitetssjukehuset, opplyser økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal.