Styremøte i Helse Midt-Norge

– Det har vært massivt. Helse engasjerer og berører folk

Møtet startet med at informasjonsdirektør Tor Harald Haukås orienterer om alle mediesaker som har vært om Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal hittil i år.

Fra høyre: Stig Slørdahl og Tina Steinsvik Sund i forgrunnen.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Det har vært et massivt mediepress. Helse engasjerer og berører folk, sa Haukås. Han viste også til aksjonene som har vært, særlig på Nordmøre.