Innkjøpsavdelinga innførte kontroll av alle større fakturaer – avdekker stadig mulige regelbrudd:

Betalte regning på 2,35 millioner – to ganger

Regningen på 2,35 millioner kroner blei godkjent og utbetalt – to ganger. Feilen blei oppdaga av Konserninnkjøp i Ålesund kommune, og beløpene tilbakebetalt.

Møte: Jonny Rune Indrevåg, innkjøpssjef i Ålesund kommune, orienterte om hvordan de har jobbet med å forbedre kontrollen over kommunens innkjøp.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Dette var noe av det som kom fram da innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg orienterte kontrollutvalget om hvilke tiltak som er gjort for å forbedre kommunens innkjøpsrutiner.