Han vart drepen av ein trykkfeil

– For framtida skal eg syte for at kunngjeringar aldri meir vert så medvitslaust handtert av kontoret dykkar som dette.
Nyheter

Politimeisteren i Ålesund trengde neppe briller for å ta til seg bodskapen.