Brunvollkvartalet sørget for at konsernet gikk med overskudd:

Brunvoll med rekordomsetning i 2018

Brunvoll Holding AS fikk i fjor en rekordomsetning på 1,2 milIiarder kr. Driftsdelen fikk underskudd, men gevinst på Brunvoll-kvartalet gjorde at det ble et overskudd på 17 millioner kr før skatt.

Brunvollkvartalet med sine 92 leiligheter er tidenes største utbyggingsprosjekt målt i antall leiligheter i Molde sentrum.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset, Romsdals Budstikke

Nyheter

(Romsdals Budstikke) Brunvoll utvikler, produserer og markedsfører komplette framdrifts- og manøvreringssystemer for avanserte skip, og har virksomheter i Molde, Volda og Dalen i Telemark.