Kraftutbygging i Vestnes:

Gjev ikkje løyve til småkraftverk

NVE gjev ikkje løyve til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune.

Ulempe: Sesselva og Hoemselva sett fra vestsiden av Tresfjorden. Liafossen med rørgata til Sesselva kraftverk ligger omtrent midt i bildet, mens fossebergstrekningen ved Hoemsætra ligger opp på skrå til høyre.  Foto: NVE

Nyheter

Reguleringa ville ha gitt om lag 1,9 GWh årleg i ekstra produksjon i Sesselva kraftverk, noko som svarar til straumbruken til om lag 90 husstandar.