Vil ikkje forby hopping frå Hoven

Forbod mot hopping er ikkje vegen å gå, meiner Richard Grov, dagleg leiar i Loen Skylift.

Turistmagnet: Loen Skylift tar deg 1011 meter over bakken, og er blitt ein populær plass for utøving av ulike typar luftsport. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dødsulukka søndag har gjort inntrykk på Richard Grov, dagleg leiar for Loen Skylift AS som driv pendelbana til fjellet Hoven i Loen.