Innspillene til planen for Brosundtunnelen begynner å komme inn

Stor skepsis på Ysteneset

To grunneiere på Ysteneset tror Brosundtunnelen kan bli bra for byen, mens den tredje mener tunnelen er unødvendig. Men ingen av dem liker forslagene til hvordan tunnelinnslaget i øst skal løses.

Atkomst: I forslaget er det flere mulige kryssløsninger på Ysteneset, og noen av dem betyr at det ikke blir mulig å svinge inn i Sundgata fra innfartsvegen slik som i dag. Det bekymrer blant annet Sameiet Ysteneset som leier ut til bensinstasjonen.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Planprogrammet for Brosundtunnelen er ute på høring, og tre grunneiere på Ysteneset har sendt inn sine kommentarer.