Kommunene må bli enige før nyttår:

Ikke enige om ny Årim-avtale

I 2020 er nye Ålesund kommune et faktum. Da går den gamle selskapsavtalen mellom kommunene ut.
Nyheter

Når de gamle kommunene slutter å "eksistere" i forbindelse med kommunereform, går også selskapsavtalen til Årim ut på dato. Innen den tid må kommunene ha blitt enige om en ny. Selskapsavtalen må være vedtatt av alle kommunestyrene.