Fiskeriministeren til The Next Wave på Giske:

Nesvik om Brexit på Giske

Fiskeriministeren kjem til konferansen The Next Wave på Giske for å snakke om konsekvensane Brexit får for norsk fiskerinæring.

Til giske: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik skal til The Next Wave-konferansen på Giske torsdag. Her er han hjå Jacob Bjørge AS på Ellingsøya i Ålesund ved eit tidlegare høve. 

Nyheter

Kva for konsekvensar får det for norsk fiskerinæring om Storbritannia og EU ikkje kjem fram til ei avtale?