Lastebileigarforbundet meiner risikoen for katastrofe i undersjøiske tunnelar er for stor

Fryktar tunnelkatastrofe

Vegvesenet har ei smørbrødliste med tryggingstiltak, men Lastebileigarforbundet lèt seg ikkje overtyde.

Skeptisk: Direktør i lastebilforbundet, Geir A. Mo.   Foto: Bøe, Torstein

Nyheter

Avdelingsdirektør Claus K. Larsen i Statens vegvesen har ei liste med tiltak som skal gjere dei undersjøiske tunnelane tryggare.