Frank Sve: – Meir pengar får vi ikkje frå staten uansett regjering

Manglar 8,6 milliardar kroner

På seks år har behovet for vedlikehald av fylkesvegane auka dramatisk.

Dramatisk auke: Fylkesvegane i Møre og Romsdal manglar meir pengar enn nokon gong. Dette er frå den 7,8 km lange Eiksundtunnelen, der forfallet er berekna til 87 millionar kroner. I tillegg vil nye krav til sikkerheit koste 144 mill. Og når ein først er i gang med arbeidet, vil det vere samfunnsnyttig å oppgradere for ytterlegare 20 mill., ifølgje ein ny vegrapport.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Fylkesvegane i Møre og Romsdal treng oppgradering for 8,6 milliardar kroner. Det viser ein ny rapport frå Vegvesenet.