Bedrifter i Møre og Romsdal brukte i 2017 1,3 milliarder kroner på egne medarbeidere som driver med forskning og utvikling:

Vi har sterkeste maritime satsinga i Norge

Bedriftene i Møre og Romsdal ligger på topp i Norge når det gjelder egenutført forskning og utvikling innen maritim sektor.

Størst i Norge: Samla sett ligger Rogaland foran Møre og Romsdal når det gjelder satsing i havet. Men bedriftene i vår region er størst på forskning og utvikling innen det maritime som her er markert med marineblått. Rogaland er størst på havbruk, mens Møre og Romsdal er størst på fiskeri. Den oransje delen er egenutført forskning og utvikling innen marin sektor. Kilde: SSB/Forskningsrådet. 

Vi klarer oss godt nå. Men på litt sikt vil det være krav til mer teoretisk analytisk kompetanse innad i bedriftene, spesielt innen bioteknologi

Arthur Almestad
Nyheter

Det viser tall fra SSB som Forskningsrådet har analysert og bearbeidet.