Sve og Dale

Skal på bobil-turne langs eksportvegen

Frank Sve og samferdselsminister Jon Georg Dale skal på bobil-turne langs E136.

Skal på turne: Frank Sve og Jon Georg Dale.   Foto: Geir Strand

Nyheter

Sjøholt, Innfjorden, Måndalen, Hjelvik-tunnelen og Veblungsnes. Det er områdene langs eksportvegen som Frp nå vil ha fokus på.