Halvparten skulka måndag:

Det var god plass i klasseromma på Kolvikbakken måndag etter konfirmasjonen

Den tradisjonsrike «blåmåndagen», fri dagen etter konfirmasjon, er teken ut av skuleruta. Det likte ikkje elevane, og ein del av dei tok seg fri likevel.

Skulkar for fri: Det var ikkje berre skuleplassen på Kolvikbakken ungdomsskule som var tom måndag. Det vert nokre timar fråvær i boka for dei 60–70 elevane som ikkje møtte til undervisning «blåmåndag» etter konfirmasjon. Dei andre ungdomsskulane i kommunen har anten ikkje merka nokon organisert skulk eller flytta ein avspaseringsdag til «blåmåndagen».  Foto: Arkiv/Line Helgesen

Nyheter

Skuleruta for 2018–19 kom utan fridag måndagen etter konfirmasjon, slik det har vore tradisjon for.